KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT REMONTOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT REMONTOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT TECHNOLOGICZNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT TECHNOLOGICZNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT ZIEMNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT ZIEMNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT DROGOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT DROGOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INŻYNIERYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INŻYNIERYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT MELIORACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT MELIORACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH, ZABEZPIECZAJĄCYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH, ZABEZPIECZAJĄCYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI GAZOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI GAZOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI KLIMATYZACJI KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI KLIMATYZACJI KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI DESZCZOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI DESZCZOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOSZTORYSY INWESTORSKIE KOSZTORYSY INWESTORSKIE KOSZTORYSY OFERTOWE KOSZTORYSY OFERTOWE KOSZTORYSY POWYKONAWCZE KOSZTORYSY POWYKONAWCZE KOSZTORYSY UPROSZCZONE KOSZTORYSY UPROSZCZONE KOSZTORYSY ŚLEPE KOSZTORYSY ŚLEPE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIARY ROBÓT PRZEDMIARY ROBÓT OBMIARY ROBÓT OBMIARY ROBÓT WYCENY KOSZTÓW BUDOWY, REMONTÓW WYCENY KOSZTÓW BUDOWY, REMONTÓW KOSZTORYSOWANIE

Poniżej przedstawiamy niektóre z naszych realizacji.


Grudzień 2009:

 • Wstępny koszt inwestycji na podstawie koncepcji projektowej na przebudowę Dworca PKP w Sopocie.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na termoizolację i kolorystykę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja w Pruszczu Gdańskim.
 • Kosztorysy inwestorskie robót budowlanych na budowę budynku biurowo-technicznego "BT" oraz budynku biurowego "B1" - Bałtyckie Centrum Biznesu - Etap I przy ul. Azymutalnej w Gdańsku-Rębiechowie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na remont budynku napełniania balonów, budynku magazynu butli wodoru oraz budynku stacji hydrologiczno-meteorologicznej IMiGW przy ul. Rąbka w Łebie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót remontowo-budowlanych - modernizacja i przebudowa toalet w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim.
 • Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót na przebudowę ulicy Letniej w Toruniu.
 • Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz harmonogram robót na przebudowę budynku biurowego w celu dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego przy ul. Junaków w Elblągu.
 • Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót na budowę drogi nr 2314G Sztutowo - Łaszka, Groszkowo - Rybina, drogi nr 2301G DP nr 2306 G Solnica - Rakowiska - (Lubstowo), drogi nr 2339G nr 2337G - Palczewo (Dąbrowa) oraz drogi nr 2329G Drewnica - Bronowo - Szkarpawa - DK nr 7.
 • Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na roboty uzupełniające związane z remontem Urzędu Pocztowego w Skarszewach.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na zagospodarowanie terenu - droga dojazdowa i chodniki przy Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMiGW przy ul. Rąbka w Łebie.
 • Kosztorysy ofertowe na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska - Solec Kujawski.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na roboty remontowe dachu budynku przy ul. Sobótki w Gdańsku.

Listopad 2009:

 • Kosztorys ofertowy na naprawę obudowy słupa przy kiosku kasowym na stacji paliw Auchan przy ul. Grunwaldzkiej w Rumi.
 • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót na budowę dróg, parkingów, chodników, wiat śmietnikowych i robót związanych z przebudową oświetlenia dla budynków mieszkalnych nr 11 i 11a przy ul. Wilanowskiej w Gdańsku.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem "Rezydencja Łokietka" przy ul. Łokietka w Sopocie - stan surowy.
 • Kosztorys ofertowy robót konstrukcyjnych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 przy ul. Staniszewskiego w Gdyni.
 • Kosztorys wstępny na budowę hali skanera RTG, budynku obsługi wraz z niezbędną infrastrukturą - Drogowe Przejście Graniczne Grzechotki - Mamonowo II.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na wzmocnienie ław fundamentowych oraz tymczasowe zabezpieczenie drewnem konstrukcyjnych ścian i stropów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim.
 • Kosztorys inwestorski i przedmiar robót na urządzenie terenu przy budynkach nr 11 i 11a przy ul. Wilanowskiej w Gdańsku.
 • Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę drogi gminnej ulica Relaksowa w miejscowości Toruń.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w miejscowości Bojano gm. Szemud.

Październik 2009:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na remont i modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie.
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na przebudowę drogi gminnej ulicy Nowęcinskiej w Łebie na odcinku 657 m od Al. św. Jakuba do połączenia z drogą powiatową nr 1302G - do granicy gminy Wicko w m. Nowęcin.
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na roboty remontowe Urzędu Pocztowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach.
 • Wstępny koszt inwestycji na budowę "LEROY MERLIN" przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie.
 • Kosztorys inwestorski na budowę stacji technologicznej bioelektrowni z ujęciami i przyłączami biogazu na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rybskiej Karczmie gm. Gniewino.
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na roboty rozbiórkowe na terenie działek przy ul. Michny, Niecałej i Suchej w dzielnicy Letnica w Gdańsku.
 • Kosztorys ofertowy na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Dębowej w Gdańsku-Wrzeszczu.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę: "Założenie fontannowo-ogrodowe - Bulwar Nadwiślański w Tczewie".
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pruszczu Gdańskim.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe dla trzech etapów przebudowy i adaptacji pomieszczeń w części pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Nałkowskiej w Gdańsku na cele administracyjno-biurowe z zapleczem technicznym.
 • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Wilanowskiej w Gdańsku.
 • Kosztorysy ofertowe na przebudowę stacji paliw "Shell" przy ul. Łostowickiej w Gdańsku - przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz roboty drogowe.

Wrzesień 2009:

 • Kosztorysy ofertowe na budowę pawilonu stacji paliw płynnych "SHELL" w miejscowości Jaryszki.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy robót budowlanych, instalacji elektrycznych, wod-kan, wentylacji związanych z przebudową pomieszczeń Zajezdni Autobusowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na przebudowę i adaptację pomieszczeń w cz. pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Nałkowskiej w Gdańsku na cele administracyjno-biurowe z zapleczem technicznym.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę chłodni składowej rezerw rybnych na terenie Portu Rybackiego w Helu.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Starogardzkiej w Gdańsku.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę MOP II WITOWICE.
 • Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót na roboty rozbiórkowe istniejącej zabudowy na działkach w dzielnicy Gdańsk-Letnica w celu przygotowania placu budowy pod planowane inwestycje.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę drogi gminnej ulica Daleka w miejscowości Toruń.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych C i D wraz z robotami zewnętrznymi - Zespół mieszkalny wielorodzinny "Myśliwska Park" przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku.
 • Kosztorys ofertowy na remont i modernizację instalacji elektrycznej Klubu Osiedlowego "Arkona" przy ul. Nagodziców w Warszawie.
 • Kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na przebudowę niezależnego skrzydła - świetlicy dworu w Leszczach oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót na przebudowę drogi gminnej ulicy Nowęcinskiej w Łebie.
 • Kosztorys inwestorski i przedmiar robót na roboty remontowe Urzędu Pocztowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę drogi gminnej ulica Bliska w miejscowości Toruń.

Sierpień 2009:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na termomodernizację i kolorystykę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja w Pruszczu Gdańskim.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę stacji paliw w Legardzie gm. Gostynin przy drodze krajowej nr 60.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Długosza w Warszawie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę budynków przeznaczonych na cele turystyki i wypoczynku, na terenie rekreacyjnym faktorii handlowej w Pruszczu Gdańskim.
 • Wstępny koszt inwestycji budowy Bałtyckiego Centrum Biznesu przy ul. Azymutalnej w Gdańsku-Rębiechowie.
 • Kosztorys ofertowy na budowę muru oporowego - Obiekt wielofunkcyjny "Shell" (Halemba, Kłodnica).
 • Kosztorys ofertowy na budowę pawilonu handlowo-usługowego stacji paliw "Pod Żaglami" przy ul. Małokackiej w Gdyni.
 • Kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na przebudowę budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie w Warszawie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę Wielofunkcyjnego Budynku Obsługi Turystyki przy dworze w Warlitach Małych gm. Olsztynek.
 • Kosztorys inwestorski na wykonanie witraży w Kościele p.w. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę budynku handlowego "Biedronka z Apteką" przy ul. Trakt św. Wojciecha w Gdańsku.

Lipiec 2009:

 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie i ofertowe na dobudowę niezależnego skrzydła dla szkoły przy ul. Szkolnej w Przywidzu.
 • Kosztorysy inwestorskie na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody i ujęcia wody "Bitwy pod Płowcami" w Sopocie.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie gm. Mrocza.
 • Kosztorys ofertowy na przebudowę lokalu mieszkalnego przy ul. A. Necla w Gdyni.
 • Kosztorys ofertowy na budowę budynku stacji paliw MOP II Rachowice.
 • Kosztorysy ofertowe na rozbudowę szkoły podstawowej w Mierzeszynie gm. Trąbki Wielkie.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na remont dachu budynku przy ul. Kościuszki w Sobowidzu.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę zewnętrznej sieci gazowej ś/c zlokalizowanej na działkach drogowych przy ul. Konnej oraz Podkowy Konnej w Gdańsku.
 • Kosztorysy sprawdzające wykonanej adaptacji na cele NZOZ Spółka Medyczna w budynkach przy ul. Jeleniogórskiej w Gdańsku.
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla drogi i infrastruktury w ul. Łańcuckiej w Gdańsku - Osiedle Mieszkaniowe Piastów VI.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na remont Urzędu Pocztowego przy ul. Dworcowej w Nowym Dworze Gdańskim.

Czerwiec 2009:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na modernizację i rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mierzeszynie.
 • Kosztorys ofertowy na przebudowę sklepu stacji paliw płynnych "SHELL" przy ul. abpa Baraniaka w Poznaniu.
 • Kosztorys ofertowy na budowę dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo-Gaśnicznej nr 13 przy ul. Strażackiej w Warszawie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na modernizację pomieszczeń w zapleczu Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej w Gdyni oraz przebudowy bramy wjazdowej od strony zach.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, hydrantowej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej garażu - Budynek mieszkalny wielorodzinny "Wieża Leszka Białego" przy ul. Chłopskiej w Gdańsku.
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sanitarnych, elektrycznych i drogowych - Rozbudowa Budynku Zespołu Szkół w Linii o wielofunkcyjną halę sportową wraz z budynkiem edukacyjnym i łącznikiem oraz przebudową fragmentów istniejącej szkoły.

Maj 2009:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy, harmonogram robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę fontanny wraz z pomieszczeniem technicznym na Pl. Hallera w Tczewie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe instalacji i przyłączy wod-kan i kanalizacji deszczowej, instalacji c.o., instalacji elektroenergetycznych, robót drogowych - Rozbudowa Budynku Zespołu Szkół w Linii o wielofunkcyjną halę sportową wraz z budynkiem edukacyjnym i łącznikiem oraz przebudową fragmentów istniejącej szkoły.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na rozbudowę i przebudowę Zakładu Przetwórni Ryb przy ul. Kazimierskiej w Redzie.
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę Rodzinnego Internatu dla Sportowców w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na zagospodarowanie terenu Osiedla Leszczynowe przy ul. Leszczynowej w Gdańsku.
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na remont klatki schodowej oraz przebudowę obiektu w zakresie wydzielenia klatki schodowej od korytarzy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego przy ul. Targ Rakowy w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na wycinkę drzew - gospodarka drzewostanem Osiedla Leszczynowe w Gdańsku.
 • Kosztorysy ofertowe na rozbudowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. 12 Lutego w Wałczu.
 • Kosztorys ofertowy na modernizację płyty postojowej statków powietrznych PPS3 - rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie - Budowa terminala nr 2.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na roboty technologiczne związane z rozbudową Zakładu Produkcji Materiałów Bitumicznych "IZOHAN" przy ul. Spacerowej w Pomieczynie.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy - "Pompa ciepła - Rozbudowa Zespołu Szkół w Linii o wielofunkcyjną halę sportową z budynkiem edukacyjnym i łącznikiem oraz przebudowa fragmentu istniejącej szkoły".
 • Zbiorcze zestawienia kosztów, harmonogram budowy, kosztorysy inwestorskie na remont dachu Hali Sportowo-Widowiskowej "Olivia" w Gdańsku.

Kwiecień 2009:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na przebudowę istn. sieci ciepłowniczej w pasie drogowym ul. Klesza w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę zewnętrznej sieci gazowej ś/c w miejscowości Borowo gm. Kartuzy.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na przebudowę zewnętrznej sieci gazowej n/c w ul. Klesza w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Jeleniogórskiej w Gdańsku.
 • Kosztorys ofertowy na budowę budynku stacji paliw płynnych w miejscowości Kąty gm. Słupca.
 • Wstępny koszt inwestycji na podstawie koncepcji projektowej na budowę osiedla "Rezydencja Opacka" w Gdańsku przy. Opackiej.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę budynków jednorodzinnych typu Maravilla i Princessa w miejscowości Suchy Dwór przy ul. Szkolnej.
 • Kosztorys ofertowy na remont elewacji budynku Wydziału Ruchu Autobusowego i Zaplecza Technologicznego na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Hallera w Gdańsku-Wrzeszczu.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na remont pawilonu "B" w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie.
 • Kosztorysy ofertowe na modernizację stacji paliw w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Marymonckiej, Domianiewskiej i Modlińskiej w Warszawie.
 • Kosztorys ofertowy na budowę przepompowni Bazy Paliw Portu Lotniczego w Łodzi.

Marzec 2009:

 • Kosztorysy ofertowe na budowę pawilonu stacji paliw "SHELL" w Duchnowie (część budowlana, instalacje wod-kan) oraz na demontaż wiaty paliwowej i LPG, i wykonanie zbiornika wody deszczowej.
 • Zbiorczego Zestawienia Kosztów na podstawie projektu koncepcyjnego na remont dachu Hali Sportowo-Widowiskowej "Olivia" w Gdańsku.
 • Kosztorys ofertowy na rozbudowę budynku stacji paliw "SHELL" przy Al. Kazimierza Jagiellończyka w Gdańsku-Matarni.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Tuwima w Chojnicach.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę domu jednorodzinnego dwumieszkaniowego przy ul. Siostry Faustyny w Kowalach gm. Kolbudy - Zespół mieszkaniowy domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej.
 • Kosztorys ofertowy na remont dachów budynków przy ul. Nagietkowej w Gdyni.
 • Kosztorys ofertowy na roboty żelbetowe związane z rozbudową Centrum Handlowego "Wzgórze" przy ul. Śląskiej w Gdyni.
 • Zbiorcze Zestawienie Kosztów aranżacji meblowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego przy ul. Targ Rakowy w Gdańsku.
 • Kosztorysy ofertowe na rozbudowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i niezbędną infrastrukturą techniczną w Wierzchucinie Królewskim gm. Koronowo.
 • Kosztorys inwestorski i przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na rozbudowę budynku PKP ENERGETYKA - Zakład Północny przy ul. Jana z Kolna w Sopocie.

Luty 2009:

 • Kosztorys ofertowy na budowę budynku Przedszkola Specjalnego w Gdańsku - konstrukcja budynku (stan surowy zamknięty).
 • Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie na remont 9 klatek schodowych z wiatrołapami w budynku mieszkalnym przy ul. Wilanowskiej w Gdańsku.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę przyłącza wodociągowego, sieci kanalizacji sanitarnej, wewnętrznych instalacji wod-kan i ppoż., instalacji elektroenergetycznych, roboty drogowe - sala sportowa z zapleczem i łącznikiem dydaktycznym w Drewnicy.
 • Kosztorys inwestorski na budowę budynku usługowo-biurowego przy ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku.
 • Kosztorysy ofertowe na zagospodarowanie terenu inwestycji z infrastrukturą towarzyszącą - Bulwar nad Jeziorem Sztumskim.
 • Wstępne koszty inwestycji i prac projektowych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych do zespołu budynków mieszkalnych oraz węzłów c.o. na działce zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Antczaka/Rumia i przy ul. Platynowej.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chłopskej w Gdańsku-Oliwie.
 • Kosztorys ofertowy na wykonanie robót konstrukcyjnych "Parku zbiornikowego LPG" na terenie Rafinerii "Lotos" przy ul. Elbląskiej w Gdańsku.

Styczeń 2009:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na aranżację wystroju wnętrz restauracji - rozbudowa Bazy Noclegowej HSW "Olivia" w Gdańsku.
 • Wstępny koszt inwestycji na podstawie koncepcji projektowej na budowę budynku biurowego "Chmielna 81" w Gdańsku.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na remont pomieszczeń budynku dawnej drukarni przy ul. Załogowej w Gdańsku.
 • Wstępny koszt inwestycji rozbiórki pokrycia dachu Hali Sportowo-Widowiskowej "Olivia" w Gdańsku.
 • Wstępny koszt inwestycji budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Madalińskiego w Gdańsku.
 • Wstępny koszt inwestycji budowy pawilonu handlowego "LEROY MERLIN" z parkingiem podziemnym przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu.

Grudzień 2008:

 • Kosztory inwestorskie i ofertowe na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, likwidację sieci energetycznych i stacji transformatorowej, budowę stacji transformatorowej, oświetlenia zewnętrznego, roboty drogowe - ulica Wieżycka i Osiedle "Wieżycka Folwark" w Gdańsku-Zakoniczynie.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Przyjaźń w gminie Żukowo.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę budynków zaplecza socjalnego dla kierowców ZKM w Gdańsku.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę pawilonu stacji paliw i budynku myjni w Gołębiewie Średnim gmina Trąbki Wielkie.
 • Kosztorys ofertowy na przebudowę stacji paliw "Shell" w Gdyni przy Al. Zwycięstwa.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 5 i 6 przy ul. Leszczynowej w Gdańsku Szadółkach.
 • Kosztorysy ofertowe na rozbudowę i przebudowę hali sportowej przy ul. Pienistej w Łodzi.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę kontenerowej stacji paliw w Lesznie.

Listopad 2008:

 • Kosztorysy ofertowe na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w Gdyni Wielkim Kacku ul. Buraczana.
 • Kosztorys ofertowy na przebudowę stacji paliw "Lotos" w Głuchowie, gm. Tuszyn.
 • Kosztorys inwestorski na rozbudowę budynku "PKP ENERGETYKA" Zakład Północny, Sopot ul. Jana z Kolna.
 • Kosztorys inwestorski na budowę budynku dwurodzinnego (bliźniaka) - zespół domów jednorodzinnych w Straszynie, ul. Chabrowa.
 • Kosztorysy ofertowe na roboty remontowe związane z remontem elewacji i pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sopocie.
 • Kosztorys ofertowy na roboty rozbiórkowe budynku mieszkalno-usługowego "Cukiernia Roma" przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Gdańsku.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę budynku handlowo-usługowego "MERCEDES" wraz z niezbędną infrastrukturą, przyłączami i sieciami, parkingiem naziemnym w Poznaniu przy ul. Bolesława Krzywoustego.

Październik 2008:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na przebudowę układu drogowego ul. Leszczynowej w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę linii kablowych elektroenergetycznych dla zespołu budynków mieszkalnych osiedla mieszkaniowego "Leszczynowe" w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę oświetlenia ul. Leszczynowej w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na przebudowę sieci telekomunikacyjnej w ul. Leszczynowej w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę budynku biurowego hali produkcyjno-magazynowej "Via Medica" w Gdańsku-Kokoszkach przy ul. Bysewskiej.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę budynku administracyjno-gospodarczego Urzędu Gminy Izbica przy ul. Gminnej.
 • Kosztorys ofertowy na budowę stacji paliw płynnych w miejscowości Stare Żdżary, gm. Stara Błotnica.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę stacji paliw w kompleksie przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego powtarzalnego w Tczewie ul. Prosta.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na wzmocnienie dwóch podciągów żelbetowych wieloprzęsłowych w stropie piwnicy Urzędu Miasta Gdańsk cz. "C".
 • Kosztorysy ofertowe na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Osiedle Pięciu Mostów w Gdańsku przy ul. Stężyckiej.
 • Kosztorysy ofertowe na rozbudowę instalacji odgazowania na składowisku odpadów z wykorzystaniem biogazu na cele energetyczne w Nowym Sączu ul. Tarnowska.

Wrzesień 2008:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę budynku Ośrodka Opiekuńczo-Leczniczego Dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w miejscowości Osieczek, gmina Pniewy.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę stacji paliw płynnych w Białystoku ul. Nowowarszawska / J. K. Branickiego.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kościerzynie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na adaptację budynku dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach przy ul. Staromłyńskiej.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na przebudowę recepcji i wejścia głównego budynku Bazy Noclegowej HSW "Olivia" w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski i przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-remontowych Urzędu Pocztowego w Ryjewie przy ul. Lipowej.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę zespołu mieszkaniowego domów wielorodzinnych z budynkiem usługowym, "Bajkowy Park" Etap I, Gdańsk ul. Starogardzka/Pruszczańska.

Sierpień 2008:

 • Wstępny Koszt Inwestycji remontu i modernizacji budynku "Teatru Wybrzeże" w Gdańsku.
 • Przedmiar robót na remont i modernizację pawilonu handlowego "Biedronka" w Stegnie przy ul. Gdańskiej.
 • Kosztorysy ofertowe na przebudowę (modernizację) stacji MPS w Jednostce Wojskowej Nr 3868, Gdynia Oksywie, ul. Dickmana.
 • Szacunkowy Koszt Inwestycji budowy łącznika i budynku Szkoły Podstawowej w Strzebielinie Morskim.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na remont oddziałów banku "Alior" w Rumi przy ul. Dąbrowskiego oraz w Warszawie przy ul. Nowogródzkiej i Wałbrzyskiej.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę budynku mieszkalno-usługowego nr 11 część mieszkalno-usługowa, Gdańsk-Ujeścisko przy ul. Wilanowskiej (osiedle zabudowy wielorodzinnej "JARY").
 • Kosztorysy ofertowe na przebudowę budynku świetlicy w Reptowie.
 • Kosztorysy ofertowe na przebudowę istniejącej stacji paliw w miejscowości Zławieś Wielka.

Lipiec 2008:

 • Kosztorysy ofertowe na przebudowę (modernizację) stacji MPS w Jednostce Wojskowej Nr 1479, Gdynia Witomino, ul. Strażacka.
 • Kosztorysy ofertowe na remont pomieszczeń mieszkalnych oraz wydzielenie klatek schodowych VII, VI, I piętra w budynku 355 Akademika Marynarki Wojennej w Gdyni.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na remont elewacji budynku Urzędu Pocztowego w Tczewie przy ul. Pomorskiej.
 • Kosztorys inwestorski na budowę hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym oraz kotłownią f-my PORTA KMI Poland Sp. z o.o.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę 3 budynków jednorodzinnych.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę budynku biurowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kartuzy.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na remont elewacji budynku Urzędu Pocztowego w Kartuzach przy ul. Parkowej.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Kartuskiej w Gdańsku do budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na aranżację wystrojów i wyposażenia wnętrz statków muzeów "Sołdek" i "Dar Pomorza".
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na zagospodarowanie terenu rodzinnego internatu dla sportowców przy ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku.
 • Kosztorysy ofertowe na przebudowę stacji paliw w Żukowicach przy Hucie Miedzi "Głogów II".
 • Kosztorysy ofertowe na budowę stacji paliw na terenie bazy autobusowej ZKM w Gdańsku przy ul. Hallera.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na zakup i montaż regałów bibliotecznych, wieszaków na płaszcze, plansz wystawienniczych oraz oznakowania holu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku.

Czerwiec 2008:

 • Kosztorys ofertowy na wykonanie prac malarskich klatki schodowej przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę osiedla budynków wielorodzinnych z częścią usługową "Myśliwska Park" w Gdańsku.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę 6 budynków jednorodzinnych.
 • Kosztorys inwestorski na dobudowę trzech szybów windowych zlokalizowanych na zapleczu budynku mieszkalno-usługowego w Gdańsku.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę pawilonów stacji paliw płynnych "Shell" w Poznaniu przy ul. Sanockiej oraz w miejscowości Białe Błota.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy dla zadania: "III Etap Remontu parteru Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku - Roboty budowlano-remontowe w zakresie: Platforma schodowa dla inwalidów przy wejściu głównym do budynku".
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych w Gdańsku przy ul. E. Plater, Korzeniowskiego i budynku zlikwidowanej hydroforni.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na wykonanie instalacji wodociągowej, p.poż. w budynkach mieszkalnych w Gdańsku przy ul. E. Plater, Korzeniowskiego i Gdańskiej.
 • Kosztorys ofertowy dla etapu I rozbudowy Szkoły Podstawowej w Morzeszczynie - rozbudowa o pomieszczenia hol i przedsionek wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
 • Wstępny Koszt Inwestycji - budowa zespołu budynków mieszkalnych w Gdańsku-Brzeźnie.
 • Kosztorysy ofertowe na remont i budowę nawierzchni ulic Żabiej, Zielonej, Rzemieślniczej, Agatki, Czarna Droga, Kościelnej, Ogrodowej, 27 Stycznia (etap II i III), Postępu, Piaskowej, Czereśniowej w Mroczy.
 • Analiza i rewaloryzacja kosztów utrzymania w sprawności technicznej obiektu budowlanego - Hotel "Antracyt" w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego.

Maj 2008:

 • Kosztorysy ofertowe na modernizację stacji paliw płynnych w m. Kętrzyn, ul. Sikorskiego.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę stacji paliw w miejscowości Osjaków.
 • Przedmiar robót na przebudowę parteru istniejącego budynku handlowego na potrzeby sklepu "Biedronka" w Ustce przy ul. Plac Dąbrowskiego.
 • Kosztorysy ofertowe na adaptację kotłowni na salę zajęć przy Przedszkolu Miejskim, Lubawa ul. Rzepnikowskiego.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę domu jednorodzinnego dwumieszkaniowego, Gdańsk-Łostowice ul. Kolarska.
 • Kosztorys ofertowy na przebudowę budynku administracyjno-mieszkalnego na usługowo-oświatowy, Kobylnica k/Słupska ul. Prof. Poznańskiego.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę budynku magazynowo-studyjnego firmy "TRANSCOLOR" w Ożarowie k/Warszawy.

Kwiecień 2008:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na remont istniejącego kamiennego muru oporowego Cmentarza Wojennego wzdłuż ul. Legionów w Gdyni-Redłowie.
 • Kosztorys ofertowy na budowę budynku usługowego w Żukowie.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę stacji paliw płynnych i gazu płynnego firmy Statoil Polska Sp. z o.o. we wsi Krze, gm. Radziejowice.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Pomorskiej Spółki Gazownictwa Oddział Olsztyn ul. Lubelska.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę hali sportowej z zapleczem przy I LO im. Księżnej Elżbiety, Szczecinek ul. Ks. Elżbiety.
 • Kosztorysy ofertowe na modernizację kompleksu Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na modernizację zespołów garderób oraz pomieszczeń sanitarnych Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej w Gdyni.
 • Kosztorysy ofertowe na modernizację stacji paliw przy ul. Ordona w Warszawie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Kamienica Oliwska" oraz dwóch budynków garażowych.
 • Przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na przebudowę istniejącego budynku handlowego na potrzeby sklepu "Biedronka" w Lęborku przy ul. Armii Krajowej.

Marzec 2008:

 • Kosztorys inwestorski na budowę domu jednorodzinnego przy ul. Pogonowskiego w Warszawie.
 • Przedmiar robót i kosztorys inwestorski dla zadania "Wykonanie odcinka drogi (wjazdu) łączącego istniejącą ul. Jeleniogórską z nowobudowanymi budynkami zlokalizowanym w Gdańsku w Osiedlu Jeleniogórska przy ul. Jeleniogórskiej".
 • Wstępny Koszt Inwestycji - Osiedle budynków wielorodzinnych "Myśliwska Park", Gdańsk ul. Myśliwska.
 • Kosztorys ofertowy na budowę stacji paliw płynnych w Bogatyni, sąsiedztwo ul. Młodych Energetyków i DW 352.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę hal magazynowych firmy "AUTO-PARTNER", Gdańsk ul. Subisława.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę wiaty postojowej na samochody osobowe, Gdańsk-Rębiechowo ul. Słowackiego.
 • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót na budowę sieci elektroenergetycznej n.n. dla nowobudowanych budynków w Osiedlu Jeleniogórska w Gdańsku.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę myjni i budynku pawilonu stacji paliw w Gdyni przy ul. Hutniczej.
 • Zbiorcze Zestawienie Kosztów na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę budynku hali produkcyjnej i magazynowej z zapleczem biurowym "VIA MEDICA" w Gdańsku-Kokoszki.
 • Kosztorys inwestorski na wystrój wnętrz bazy noclegowej HSW OLIVIA, Gdańsk ul. Bażyńskiego.

Luty 2008:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na przebudowę i nadbudowę tarasu przy budynku MOSIR / MDK w Pruszczu Gdańskim, ul. Chopina.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę zewnętrznej sieci gazowej n/c, Gdańsk-Chełm, rejon ulic Cebertowicza, Koperskiego i Więckowskiego.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na adaptację strychu na mieszkanie, Gdańsk ul. Słoneczna.
 • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na remont elewacji i dachu budynku Urzędu Pocztowego w Trąbkach Wielkich.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, Łapino gm. Kolbudy.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, Gdynia - Wielki Kack ul. Górnicza.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, Kowale gm. Kolbudy, ul. Siostry Faustyny.

Styczeń 2008:

 • Wstępna wycena kosztów inwestycji: "BALTIC ARENA" w Gdańsku-Letnicy.
 • Kosztorys ofertowy na budowę stacji tankowania paliwami płynnymi przy róg ul. Żwirki i Wigury i Jaskółczej w Bydgoszczy.
 • Kosztorys inwestorski na roboty rozbiórkowe w ramach Etapu II B - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę zespołu budynków zakwaterowania turystycznego w Kątach Rybackich.
 • Wstępny koszt inwestycji: Zespół Mieszkaniowy "Maćkowy III" w Gdańsku.

Grudzień 2007:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kolbudach przy ul. Staromłyńskiej.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę stacji paliw w Rumii przy ul. Sobieskiego.
 • Kosztorys inwestorski na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku warsztatowo-mieszkalnego na budynek biurowy, Gdańsk ul. Starodworska.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na remont elewacji i dachu budynku oraz placu Urzędu Pocztowego w Dzierzgoniu.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na zagospodarowanie terenu - Zespół mieszkaniowy domów jednorodzinnych w Kowalach gm. Kolbudy ul. Siostry Faustyny.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę domu mieszkalnego przy ul. Jelitkowskiej w Gdańsku.

Listopad 2007:

 • Kosztorysy inwestorskie na roboty remontowe elewacji budynku Centrum Obsługi Samochodów w Gdańsku przy ul. Milskiego.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na remont oddziałów banku Nordea Bank Polska S.A.: Warszawa ul. Marszałkowska, Gdańsk ul. Chmielna, Gdynia ul. Kilińskiego/Świętojańska.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniacze, Kowale gm. Kolbudy, ul. Siostry Faustyny.
 • Wstępny koszt inwestycji: "Zespół Hotelowo-Apartamentowy w Mikołajkach nad Jeziorem Mikołajskim".
 • Kosztorys inwestorski i przedmiar robót na remont podłóg i klatki schodowej w Pokojach Noclegowych przy Oddziale Celnym w Ustce, ul. Marynarki Polskiej.
 • Kosztorys inwestorski i przedmiar robót na remont muru oporowego w części północnej dziedzińca, wzdłuż planowanej ścieżki turystycznej łączącej Bastiony Artyleryjski z Ostrorogiem wraz z wykonaniem schodów przy Bastionie Południowo-Wschodnim dla Twierdzy Wisłoujście.
 • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na lokale usługowe zlokalizowane w budynku nr 5 w Gdańsku przy ul. Wilanowskiej.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę drogi dojazdowej do Osiedla Mieszkaniowego "Ptasia" w Gdańsku.
 • Kosztorys ofertowy na budowę placówki granicznej Straży Granicznej w Baniach Mazurskich.

Październik 2007:

 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę budynku biurowego "AWAL" w Pucku przy ul. Hallera.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na remont bufetu w budynku Państwowego Teatru "Wybrzeże" w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na remont schodów zewnętrznych do budynku Domu Studenckiego nr 2 Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ul. Plac Wałowy.
 • Kosztorysy ofertowe na modernizację składów MPS w Wejherowie i Babich Dołach.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na remont strefy wejściowej do centrali banku Nordea Bank Polska S.A. przy ul. Kieleckiej w Gdyni.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę Budynku nr 16 - Osiedle mieszkaniowe "Piastów V", Gdańsk Ujeścisko ul. Nieborowska.

Wrzesień 2007:

 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na modernizację pomieszczeń budynku biurowego Zakładu Obrotu Gazem przy ul. Knosały w Olsztynie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę 3 budynków jednorodzinnych.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu: sieci dosyłowe biogazu i stacja technologiczna.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na przebudowę parteru obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku.
 • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-remontowych Urzędów Pocztowych w Sulęczynie ul. Szydlicka i w Miechucinie ul. Kartuska.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót technologii paliwowej na budowę stacji paliw przy Centrum Handlowym "Auchan" w Rumi.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na aranżację wnętrza oddziału banku Nordea Bank Polska S.A. w Poznaniu ul. Ratajczaka.

Sierpień 2007:

 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na aranżację wnętrz oddziałów banku Nordea Bank Polska S.A.: w Poznaniu C.H. "City Park" ul. Ułańska, Warszawie C.H. "Traffic" ul. Bracka, Toruniu ul. Mostowa, Gdańsku ul. Obrońców Wybrzeża, Gdańsku ul. Kielnieńska, Sopocie ul. Bohaterów Monte Cassino, Szczecinie ul. Królowej Jadwigi.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę kontenerowej stacji paliw w Bielsko Białej.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę pompowni przerzutowej PPW wód Zalewu Kozackiego.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę hali magazynowej z zapleczem biurowym firmy "BIMs Plus" w Gdańsku-Szadółkach ul. Przywidzka.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na remont budynku mieszkalnego i gospodarczego - Osada Robotnicza Piekiełko w Bieszkowicach.
 • Wstępna analiza kosztów inwestycji budowy Hotelu Ibis - Stare Miasto Gdańsk ul. Łagiewniki.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na zasilanie gazowe budynku stacji technologicznej położonej na terenie ZUO "RADKOM" ul. Witosa w Radomiu.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę 7 budynków jednorodzinnych.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na remont Oddziału Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Lubelska.

Lipiec 2007:

 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę zespołu bliźniaczych budynków apartamentowych "Ville Aegir" w Jastrzębiej Górze ul. Obrońców Westerplatte.
 • Kosztorysy ofertowe na montaż kontenerowej stacji MPS wraz z budową myjni samochodowej przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę Budynku nr 8 - Osiedle mieszkaniowe "Piastów VI", Gdańsk Ujeścisko ul. Nieborowska.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na modernizację ujęcia i sieci biogazu w Radomiu.
 • Kosztorys ofertowy na budowę Pawilonu Handlowego Spożywczo-Przemysłowego w Puławach przy ul. Wróblewskiego.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na konserwację i rewaloryzację elewacji budynku Państwowego Teatru "Wybrzeże" w Gdańsku.

Czerwiec 2007:

 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe robót budowlanych, wewnętrznych instalacji wod-kan i c.o. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, Milanówek ul. Lipowa.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na remont dachu budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na wykonanie tymczasowego parkingu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na wymianę stolarki okiennej w budynku Państwowego Teatru "Wybrzeże" w Gdańsku.
 • Przedmiary robót na budowę Zespołu Budynków Mieszkalnych "Nad Jarem" w Gdańsku.
 • Kosztorysy inwestorskie na budowę zespołu budynków dwumieszkalnych w Kowalach ul. Kwiatowa.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę pawilonu stacji paliw firmy Statoil Polska Sp. z o.o. w miejscowości Stare Marzy.
 • Kosztorys inwestorski na budowę jednorodzinnego domu wolnostojącego (stan surowy zamknięty).
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę Budynku nr 7 - Osiedle mieszkaniowe "Piastów VI", Gdańsk Ujeścisko ul. Nieborowska.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę 5 budynków jednorodzinnych.

Maj 2007:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę sieci gazowych w gminie Żukowo - Tuchom.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na zmianę użytkowania i przebudowę części pomieszczeń w Państwowym Teatrze "Wybrzeże" w Gdańsku.
 • Aktualizacja planowanych kosztów inwestycyjnych i projektowych na budowę zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Ptasiej i Platynowej w Gdańsku.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę stacji paliw firmy Statoil Polska Sp. z o.o. we wsi Krze.
 • Kosztorysy ofertowe na przebudowę stacji paliw firmy Statoil Polska Sp. z o.o. przy ul. Piłsudskiego - Otolińska w Płocku.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na zmianę aranżacji wnętrza sali dysponenckiej oddziału banku Nordea Bank Polska S.A. w Łodzi ul. Rzgowska.
 • Aktualizacja z podziałem na odcinki realizacyjne kosztorysów inwestorskich i ofertowych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Starogardzka, Gdańsk-Maćki.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na rozbudowę bazy noclegowej HSW OLIVIA, Gdańsk ul. Bażyńskiego.

Kwiecień 2007:

 • Kosztorys ofertowy na przebudowę pawilonu stacji paliw firmy Statoil Polska Sp. z o.o. w Lędyczku przy ul. Kościuszki.
 • Kosztorysy inwestorskie na budowę budynku stajni i budynku gospodarczego w gospodarstwie agroturystycznym w gminie Trąbki Wielkie - Mierzeszyn.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę budynku kasowego z zapleczem socjalnym stacji paliw "Auchan" w Warszawie ul. Modlińska.
 • Kosztorys ofertowy na wzmocnienie kanałów ciepłowniczych z uwagi na planowaną przebudowę układu drogowego oraz budowę stacji paliw "Auchan" Warszawa - Białołęka.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę pawilonu oraz budynku myjni stacji paliw w Jeleniej Górze ul. Chełmońskiego, Sudecka.
 • Wstępny koszt inwestycji na budowę hotelu na Wyspie Spichrzów w Gdańsku.
 • Kosztorysy inwestorskie sieci wod-kan i instalacji wewnętrznych z wentylacją - Pawilon Handlowo-Usługowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa.
 • Kosztorysy inwestorskie na remont i przebudowę istniejącego Budynku Terminala "Cargo" w Porcie Lotniczym Gdańsk.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę pawilonu oraz budynku myjni stacji paliw w Gdańsku ul. Elbląska.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy instalacji przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym w Gdańsku ul. Doki.

Marzec 2007:

 • Kosztorys ofertowy na budowę stanowiska tankowania śmigłowców w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym Region Zachód Lotnisko Szczecin-Goleniów.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę Budynku nr 4, nr 5 i nr 6 - Osiedle Mieszkaniowe "Piastów VI", Gdańsk Ujeścisko ul. Nieborowska.
 • Wstępny koszt inwestycji na budowę parkingu podziemnego jedno- i dwupoziomowego, ul. Wały gen. Sikorskiego i Plac Św. Katarzyny w Toruniu.
 • Kosztorysy inwestorskie na budowę domów jednorodzinnych w Wiczlinie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, Gdańsk-Osowa ul. Chirona.

Luty 2007:

 • Kosztorys ofertowy na aranżację wnętrz Salonu "QUELLE" C.H. Osowa.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A1, Gdańsk-Osowa ul. Kielnieńska.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na ogrodzenie i bramy stalowe zabudowy pałacowej oraz parku przedworskiego w Borowie Wielkim.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, Gdańsk ul. Wejhera.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na rozbudowę i modernizację budynku gospodarczo-mieszkalnego Oficyny oraz budynku Pałacu w Borowie Wielkim.
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na roboty drogowe i oświetlenie terenu Osiedla Mieszkaniowego "Wieżycka".

Styczeń 2007:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na remont restauracji w budynku "B" Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na roboty remontowo-budowlane Urzędu Pocztowego Kościerzyna 3.
 • Kosztorys ofertowy na budowę Centrum Handlowego "Carrefour" w Szczecinie (stan surowy zamknięty).
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę sieci gazowej n/c z przyłączami w ul. Skośnej w Gdyni.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę Szpitala w Wieliszewie (stan surowy zamknięty).
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na remont pokoi "Domu Muzyka" Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na roboty budowlano-wykończeniowe oddziału banku Nordea Bank Polska S.A. Warszawa ul. Jana Pawła II.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na przebudowę istn. przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Abrahama w Sopocie.

Grudzień 2006:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na roboty remontowo-budowlane Urzędu Pocztowego Malbork 2.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę Budynku nr 1, nr 2 i nr 3 - Osiedle Mieszkaniowe "Piastów VI", Gdańsk Ujeścisko ul. Nieborowska.
 • Kosztorys inwestorski na wykonanie ujęcia wody podziemnej w Strzebielinie.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pruszczu Gdańskim ul. Gruwaldzka.
 • Kosztorys powykonawczy robót dodatkowych na budowę pawilonu meblowego wraz z hurtownią przy ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę sieci gazowej ś/c z przyłączami w ul. Benisławskiego.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na roboty budowlano-wykończeniowe Punktu Obsługi Klienta, Olsztynek ul. Mrągowiusza.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na roboty budowlano-wykończeniowe oddziału banku Nordea Bank Polska S.A, C.H. Carrefour Warszawa-Bemowo.
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pruszczu Gdańskim ul. Gruwaldzka.

Listopad 2006:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na modernizację pomieszczeń biurowych w Centrum Handlowym "Batory", Gdynia ul. 10 Lutego.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A2, Gdańsk-Osowa ul. Kielnieńska.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na remont łazienek w Pokojach Noclegowych przy Oddziale Celnym we Władysławowie ul. Hryniewickiego.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót naprawczych na usunięcie zawilgocenia ścian fundamentowych i ścian poziomu piwnic w budynku murowanym (Dworek) w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Sobieszewie.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę Przychodni Zdrowia "Nadmorskie Centrum Medyczne" w Gdańsku-Łostowicach ul. Świętokrzyska.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę stacji paliw PKT w Gdańsku ul. Oliwska.

Październik 2006:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na remont i adaptację pomieszczeń w budynku Państwowego Teatru "Wybrzeże" w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na modernizację wystroju wnętrz hallu głównego i rejestracji Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę stacji kontroli pojazdów oraz na przygotowanie miejsca pod montaż kontenerowej stacji MPS na lotnisku Powidz.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na przyłącze gazowe ś/c w ul. Wołkowskiej w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski na roboty uzupełniające i p.poż. remontu posadzek parkietowych Sali Koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na roboty budowlano-wykończeniowe, instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji oddziałów banku Nordea Bank Polska S.A: C.H. Carrefour "Arena" Gliwice, C.H. Carrefour "Borek" Wrocław, C.H. Carrefour Warszawa ul. Wileńska, "Galeria Kazimierz" Kraków, Katowice ul. Kochanowskiego.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na roboty budowlano-wykończeniowe, elektryczne, instalacji wod.-kan. i c.o. Punktu Obsługi Klienta w Kętrzynie, Mrągowie, Morągu, Ostródzie i Iławie.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na remont mieszkania w Pokojach Noclegowych przy Oddziale Celnym we Władysławowie, ul. Hryniewickiego.
 • Kosztorys ofertowy nadbudowy wieży SRL "Felicjan".
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie.
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na budowę ruchomego pomostu roboczego do badań urządzeń radiolokacyjnych.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na roboty dodatkowe w Budynku "B" Akademii Muzycznej w Gdańsku - rozdzielnia elektryczna i magazyn książek, biblioteka i fonoteka, wejście do zaplecza bufetu.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na dobudowę klatki schodowej dwukondygnacyjnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kartuzach ul. Łąkowa.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego B2, Gdańsk-Osowa ul. Kielnieńska.

Wrzesień 2006:

 • Kosztorys ofertowy przebudowy i zmiany użytkowania istniejącej hali magazynowej na Zakład Powlekania Narzędzi, Tczew ul. Bałdowska.
 • Kosztorys ofertowy na wzmocnienie kanałów ciepłowniczych pod budowę dróg do stacji paliw "Auchan" Warszawa - Białołęka ul. Modlińska.
 • Kosztorys ofertowy na remont pomieszczeń piwnicznych z adaptacją na szatnię Wojewódzkiego Szpitala im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
 • Kosztorys ofertowy na budowę stacji paliw płynnych i gazu w miejscu istniejącej hali magazynowej przeznaczonej do rozbiórki wraz z elementami infrastruktury technicznej przy ul. Kolejowej we Wrocławiu.
 • Kosztorys ofertowy na roboty elektryczne w Salonie Prasowym "In Medio" w Tczewie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę wiat śmietnikowych na 3 i 4 kontenery.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na remont pomieszczeń Urzędów Pocztowych Gdańsk 23, Gdańsk 47, Gdynia 2, Sztum 29.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na likwidację naświetli piwnicznych od strony ul. Św. Ducha w budynku Państwowego Teatru "Wybrzeże" w Gdańsku.

Sierpień 2006:

 • Kosztorys inwestorski i ofertowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Chorzowskiej w Gdyni (stan surowy zamknięty).
 • Kosztorys ofertowy na nadbudowę i rozbudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na funkcję biurową firmy "Centrozłom" Sp. z o.o. w Gdańsku.
 • Kosztorys ofertowy na budowę budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z częścią usługową przy ul. Skarbka w Gdyni - Demptowie.
 • Kosztorysy ofertowe na przebudowę (modernizację) istniejącej stacji paliw płynnych w kompleksie koszarowym nr 44 przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.
 • Kosztorys ofertowy na modernizację lotniskowego składu MPS - zabezpieczenie 3 zbiorników 700 m3.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na sieć gazową ś/c w ul. Wita Stwosza w Kościerzynie.
 • Kosztorys wskaźnikowy na budowę budynku biurowego z częścią magazynową firmy "DINEX".
 • Kosztorysy ofertowe na przebudowę istniejącej stacji paliw "Poczta Polska" w Stargardzie Szczecińskim.
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy ocieplenia ścian budynku mieszkalnego z izolacją ścian fundamentowych przy ul. Wybickiego w Sopocie.

Lipiec 2006:

 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe oraz specyfikacje ogólna i techniczna wykonania i odbioru robót na wymianę sceny i posadzek parkietowych Sali Koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gdańsku.
 • Kosztorys dodatkowy na roboty spoza zakresu umowy na budowę budynku "Willa Moniuszki" przy Al. Wojska Polskiego/Moniuszki w Gdańsku.
 • Specyfikacje ogólna i techniczna wykonania i odbioru robót na dostawę i montaż foteli w Sali Koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gdańsku.
 • Kosztorysy inwestorskie instalacji elektrycznej i klimatyzacji dla pomieszczeń audytoriów 214 i 314 w Budynku "B" Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
 • Kosztorys ofertowy na budowę stacji paliw "MTM" w Gdyni ul. Hutnicza.
 • Kosztorysy ofertowe na modernizację stacji paliw "MPS" w Warszawie ul. Ostroroga.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę stacji paliw "MPS" w Warszawie ul. 29 Listopada.
 • Kosztorys powykonawczy na usunięcie skutków zalania na stacjach paliw "Pod Żaglami" w Gdyni przy ul. Sportowej i Nowowiczlińskiej.
 • Kosztorysy ofertowe instalacji wewnętrznych wod.-kan., kanalizacji deszczowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żeromskiego w Starogardzie Gdańskim.
 • Kosztorys ofertowy na budowę biura spedycji firmy "MIBOR" z częścią magazynową i boksami garażowymi.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe robót budowlano-wykończeniowych, robót elektrycznych i instalacji wod.-kan. - Bary Kawowe "Voyage Cafe 1" i "Voyage Cafe 2", Port Lotniczy Gdańsk.

Czerwiec 2006:

 • Kosztorys ofertowy na budowę myjni oraz pawilonu stacji paliw firmy Lotos Paliwa Sp. z o.o. w Katowicach ul. Francuska/Ceglana.
 • Kosztorys ofertowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Mazepy w Pruszczu Gdańskim.
 • Zestawienia porównawcze przedmiarów robót wg projektu budowlanego i projektu wykonawczego na budowę budynku "Willa Moniuszki" przy Al. Wojska Polskiego/Moniuszki w Gdańsku.
 • Kosztorys ofertowy na remont pomieszczeń kiosku paliw "Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o.".

Maj 2006:

 • Sprawdzenie kosztorysów na przebudowę pomieszczeń magazynowych "Międzybankowego Centrum Gotówki Sp. z o.o.".
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe oraz specyfikacje ogólne i techniczne wykonania i odbioru robót na budowę pompowni z kolektorem tłocznym do drenażu rozsączającego wraz z ułożeniem kabla zasilającego oraz na dostawę i montaż pompy zatapialnej dla systemu zagospodarowania wód deszczowych i odcieków składowiskowych dla "Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o." w Gdańsku-Szadółkach.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe oraz specyfikacje ogólne i techniczne wykonania i odbioru robót na roboty budowlane systemu odgazowania wraz z 14 studniami biogazowymi dla "Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o." w Gdańsku-Szadółkach.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe dla stacji badawczo-handlowej "DAF".
 • Kosztorys ofertowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Borkowie.

Kwiecień 2006:

 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe oraz specyfikacje ogólne i techniczne wykonania i odbioru robót wykończeniowych i wyposażenia wnętrz Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę budynku myjni oraz pawilonu stacji paliw firmy Lotos Paliwa Sp. z o.o. w Kołbaskowie przy autostradzie A6.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę budynku myjni oraz pawilonu stacji paliw firmy Lotos Paliwa Sp. z o.o. w Gdyni ul. Wiśniewskiego wraz z rozbiórką istniejących budynków.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na ocieplenie i otynkowanie elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Biegańskiego, Cieszyńskiego, Dragana, Więckowskiego i Zamiejska w Gdańsku-Chełmie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Cebertowicza, Cieszyńskiego, Chałubińskiego, Dragana, Jabłońskiego i Więckowskiego w Gdańsku-Chełmie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na adaptacje pomieszczeń na węzły cieplne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chałubińskiego i Biegańskiego w Gdańsku-Chełmie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Cebertowicza, Chałubińskiego, Cieszyńskiego i Szopińskiego w Gdańsku-Chełmie.

Marzec 2006:

 • Kosztorys ofertowy na budowę Centrum Handlowo-Usługowego "Tesco" w Warszawie.
 • Kosztorys inwestorski na malowanie pomieszczeń Domu Studenckiego nr 1 "Cztery Pory Roku" przy ul. Plac Wałowy w Gdańsku.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na ocieplenie i otynkowanie elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dragana, Cieszyńskiego, Cebertowicza i Jabłońskiego w Gdańsku-Chełmie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na remont dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Więckowskiego, Grabowskiego, Cebertowicza, Chałubińskiego, Cieszyńskiego i Kopeckiego w Gdańsku-Chełmie.
 • Kosztorys ofertowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pręgowie gm. Kolbudy.

Luty 2006:

 • Kosztorys inwestorski na roboty remontowe pomieszczeń i korytarzy w Domu Studenckim nr 1 "Cztery Pory Roku" przy ul. Plac Wałowy w Gdańsku.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na ocieplenie i otynkowanie elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Witosa i Dragana w Gdańsku-Chełmie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Witosa w Gdańsku-Chełmie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę sieci gazowych ś/c z przyłączami w ul. Źródlanej i Ogrodowej w Baninie oraz w ulicy Junony w Gdańsku.
 • Kosztorys ofertowy na aranżację holu oraz podjazdu wraz z bramą do baru-restauracji "Opera" w Gdańsku.

Styczeń 2006:

 • Korekty w dokumentacji Zbiorczego Zestawienia Rozliczenia Końcowego Zadania BII/IV na terenie Spółdzielni "Chełm".
 • Kosztorys ofertowy na budowę pawilonu z myjnią stacji paliw firmy Lotos Paliwa Sp. z o.o. przy ul. Beskidzkiej w Tychach.
 • Powykonawczy podział kosztów Zadania Inwestycyjnego Jednostka "A" Zadanie V Budynek 1A i 1B przy ul. Grabowskiego w Gdańsku-Chełmie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na ocieplenie i otynkowanie elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chałubińskiego w Gdańsku-Chełmie.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na przebudowę wejść do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Witosa w Gdańsku-Chełmie.
 • Kosztorys ofertowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Obozinie gm. Skarszewy.

Grudzień 2005:

 • Kosztorys robót dodatkowych wykonywanych na stacji paliw "Sanipor" w Gdyni.
 • Kosztorys inwestorski na rozbiórkę budynku w Centrum Handlowym Gdańsk-Matarnia.
 • Kosztorys inwestorski na budowę Centrum Handlowego "Retail Park" w Koszalinie.
 • Kosztorys inwestorski aranżacji wnętrza pomieszczenia apartamentu "Domu Muzyka" Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę sieci gazowej z przyłączami w ul. Stokrotki w Juszkowie i w ul. Skośnej w Starogardzie Gdańskim.

Listopad 2005:

 • Kosztorys inwestorski na nowe otwory komunikacyjne pomiędzy Salą Koncertową a istniejącym budynkiem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
 • Kosztorys ofertowy na budowę stacji paliw "MZK" w Kobylnicy w Słupsku.
 • Kosztorys ofertowy na rozbudowę instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku drukarni "Druk Markuszewscy Sp. z o.o.".
 • Kosztorys ofertowy na roboty remontowe budynku Domu Studenckiego nr 1 "Cztery Pory Roku" przy ul. Plac Wałowy w Gdańsku.
 • Kosztorys inwestorski na wycenę prac projektowych instalacji komputerowej i głośnikowej na budowę Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
 • Kosztorys ofertowy na remont posadzek w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku.
 • Protokół przeglądu pomieszczeń hotelowych z uściśleniem zakresu napraw gwarancyjnych łazienek, posadzek i malowania ścian w budynku "Domu Muzyka" Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
 • Kosztorys ofertowy na budowę hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową w Przodkowie.
 • Kosztorys ofertowy na budowę hali magazynowej z częścią biurową firmy "F.H. Smętek" w Gdańsku.

Październik 2005:

 • Kosztorysy ofertowe na rozbudowę i adaptację budynku produkcyjno-magazynowego firmy "P.P.H.U. Polipack" w Gościcinie.
 • Kosztorys ofertowy na budowę budynku "Willa Moniuszki" przy Al. Wojska Polskiego/Moniuszki w Gdańsku.
 • Kosztorys ofertowy na budowę hali produkcyjnej w Tczewie.
 • Kosztorys ofertowy na budowę budynku usługowo-magazynowego firmy "Erontrans" w Pruszczu Gdańskim.
 • Kosztorys ofertowy na budowę budynku magazynowego firmy "Femax" w Gdańsku.

Wrzesień 2005:

 • Kosztorys inwestorski na roboty remontowe budynku Domu Studenckiego nr 1 "Cztery Pory Roku" przy ul. Plac Wałowy w Gdańsku.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe branży technologicznej na budowę budynku warsztatowego i stacji paliw firmy Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Apollina w Gdyni-Chwarzno.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na budowę przyłączy wodociągowych i instalacji wody lodowej do budynku Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
 • Kosztorysy ofertowe na modernizację stacji paliw "Poczta Polska" w Koszalinie.
 • Kosztorysy ofertowe na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Legionowie.
 • Kosztorys ofertowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Straszynie.
 • Kosztorys ofertowy na roboty remontowo-adaptacyjne "Hotelu Zamek" w Malborku.
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe na wymianę posadzki parkietowej Sali Koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku.
 • Kosztorys ofertowy na budowę hali magazynowej firmy M+P Przemysłowe Urządzenia Myjące S.A. w Tczewie.
Copyright © B.W. i K.B. "DALMAR" Marian Dulek, Gdańsk 2005-2015